STRONA GŁÓWNA

TABELA

TERMINARZ

ZAWODNICY

Klasa B -   sezon 2021/2022

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
5

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rafał Andrzejewski
Nikodem Bełej
Paweł Bigus
Filip Błondek
Maciej Bulej
Adam Czarnecki
Piotr Dajda
Szymon Dempc
Adam Dobrowiński
Marcin Drewing
Aleksander Dziedzic
Kacper Fiszer
Jakub Jażdżewski
Tymoteusz Kałamarski
Kacper Kęska
Mateusz Kinczewski
Maciej Klecha j
Maciej Klecha s
Adrian Kłosek
Jan Kochanowski
Piotr Kochanowski
Stanisław Kochanowski
Michał Korniaho
Jakub Krutul
Grzegorz Krzewski
Krzysztof Lesiewicz
Michał Lewczuk
Bartosz Łukaszewicz
Waldemar Malinowski
Michał Mrowiński
Norbert Narodzonek
Patryk Nowaczyk
Paweł Opala
Mirosław Piwowarski
Adrian Pokorski
Kazimierz Sałek
Uladzislau Sidliarevitch
Tymoteusz Skrzypek
Robert Spieck
Daniel Szulc
Jakub Urban
Rafał Walasek
Jarosław Waraksa
Bartosz Waszak
Piotr Wlaź
Jan Wójcicki
Dawid Wybranowski
Paweł Wysiecki

A

 

od lewej stoją: Rafał Andrzejewski, Daniel Szulc, Tymoteusz Skrzypek,  Mateusz Kinczewski, Jakub Urban, Robert Spieck, Piotr Kochanowski, Stanisław Kochanowski, Patryk Nowaczyk, Paweł Wysiecki.

W pierwszym rzędzie od lewej: Jakub Krutul, Michał Lewczuk, Kacper Kęska, Mirosław Piwowarski, Marcin Drewing, Uladislau Sidliarevitch, Maciej Bulej, Maciej Klecha. 

Klasa B - sezon 2021/2022